IMPLANTOLOGIJA

U stomatološkoj ordinaciji Dr Fedor Marijanski implantologija se radi od 1995. godine. Usavršili smo mnoge zahvate u implantologiji od jednostavne implantacije do implantacije u slučajevima nedostatka kosti (uska vilična kost, spušten sinus, itd.).

Radimo implantni sistem ISOMED (Italy) – redovno registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), jer u odnosu na druge sisteme, raznim tipovima dizajna implantata – apsolutno pokriva sve potrebne indikacije. Kvalitet ovog implantnog sistema je proveren i sertifikovan u EU.

Šta je implant?

Implant je zapravo titanijumski šraf koji se postavlja u kost na mestima gde nedostaju zubi. On može da nadoknadi koren zuba koji nedostaje i da nosi krunu, a isto tako može, pomoću različitih atečmena da služi za bolje držanje (retenciju) proteze.

Titanijum je material koji je potpuno biokompatibilan sa tkivom organizma, tako da se implant integriše sa okolnom kosti i postaje deo tela.

O postupku  ugradnje implantata

Postupak se radi pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolan. Postoperativni tok takođe, uz upotrebu vrlo malo analgetika (sredstva protiv bolova).

Naše operacije ne traju dugo jer smatramo da je to veliki diskomfor za pacijente. Stoga ih radimo u par navrata po segmentima. Mora se voditi računa o kvalitetu života pacijenata nakon operacije (žvakanje, estetika) i smatramo da sa obimom hirurških zahvata ne treba preterivati.

Po potrebi, veće zahvate možemo raditi u analgosedaciji, uz obavezno prisustvo specijaliste anesteziologa. Ovo specijalno važi za pacijente kojima je teško da kontrolišu strah.

Radovi

Nedostatak svih kutnjaka

Nedostatak jednog zuba nazad (šrafljenje krune)

Nedostatak jednog zuba napred

Nedostatak svih bočnih zuba (krunice na zubima i na implantima)

Nedostatak svih zuba (fiksni protetski rad na implantima)

Fiksni rad na 6 implantata u donjoj vilici (šrafljena verzija)

Donja totalna proteza – 2 implanta sa kuglama

Donja totalna proteza – 2 implanta sa prečkama (jahačima)

Donja totalna proteza – 4 implanta sa kuglama

Donja totalna proteza – 4 implanta sa prečkama i jahačima

Gornja totalna proteza bez nepca- 4 implantata sa prečkama i jahačima

Scroll to Top