ORALNA HIRURGIJA

Stomatološka oblast koja podrazumeva sprovođenje operativnih zahvata u okviru vilice.

Koje probleme rešava oralna hirurgija?

U slučaju da vam Vaša dijagnoza, usled raznih bolesti, anomalija, defekata, ozleda, estetskih i funkcionalnih poremećaja koji vam otežavaju svakodnevni život ili uzrokuju bolove – nalaže hirurški zahvat u području usne šupljine, rešenje će vam se pružiti u području oralne hirurgije.

Oralna hirurgija je važan segment naše delatnosti i predstavlja osnovnu specijalnost dr Marijanskog.

Podrazumeva sledeće zahvate:

  • Vađenje zuba (jednostavno, komplikovano i hirurško)
  • Resekcija vrha korena zuba (apikotomija)
  • Operativno vađenje neizraslih (impaktiranih) zuba
  • Operacije koštanih defekata nastalih usled infekcije
  • Preprotetska priprema koštanog i mekog tkiva

U preprotetsku pripremu koštanog i mekog tkiva spadaju:

-Nivelacija koštanog grebena

-Korekcija protetskih hiperplazija, plika i frenuluma (resica)

Ove intervencije se izvode pre izrade protetskih nadoknada, ukoliko je to potrebno.

Koja anestezija se koristi?

Ove intervencije se rade u lokalnoj anesteziji. U slučaju potrebe, a nekad i na zahtev pacijenta mogu se raditi u analgosedaciji uz obavezno prisustvo specijaliste anesteziologa.

Scroll to Top