PROTETIKA

Svakako da je stomatološka protetika važan segment naše delatnosti i ono što se u ordinaciji mnogo radi, od pojedinačnih krunica i mostova na zubima, preko kombinovanih radova – mostovi i krune sa protezama i atečmenima i totalne proteze.

Radimo sa strogo odabranim zubotehničkim laboratorijama, zbog dugogodišnjeg iskustva u zajedničkom radu i izboru materijala vrhunskog kvaliteta.

 

Indikacije za izradu protetskih radova

– zubi čiji defekti se ne mogu kvalitetno nadoknaditi materijalima za plombiranje, pa moraju da se rade krunice

– nedostaci jednog ili više zuba

– totalne bezubosti

Krunice  i mostovi

Izrada krunice podrazumeva  sledeće korake:

-preparaciju (brušenje zuba)

-otisak

-laboratorijski postupak izrade zuba u prirodnoj boji i obliku

Mostovi se rade u slučaju nedostatka jednog ili više zuba gde je postupak pripreme zuba isti kao kod krunica, a zubotehnička laboratorija izrađuje krunice na zubima i zube između njih u prirodnoj veličini, boji i obliku.

Krunice i mostovi se izrađuju od keramike na metalnoj osnovi ili od pune, bezmetalne keramike.

Napomena: Krunice i mostovi su fiksni radovi koji se cementiraju i ne skidaju se.

Zubne proteze

Zubne proteze se izrađuju kada raspored zuba nije odgovarajući za mostove ili kada pacijenti ne žele da bruse svoje prirodne zube.

U slučaju da postoji određen broj zuba, izrađuju se parcijalne proteze, a u slučajevima nedostatka svih zuba izrađuju se totalne proteze.

Materijali

Materijal za izradu svih proteza je akrilat (nedostajući zubi i desni).

Ukoliko proteze imaju metalnu osnovu zovu se skeletirane proteze. Ove proteze su čvršće, zauzimaju manje prostora i komfornije su za nošenje.

Kombinovani radovi

U slučajevima kada su postojeći zubi indikovani za krunice, izrađuju se posebno dizajnirane krunice koje nose parcijalnu protezu. Isto tako, ako se izrađuje skeletirana proteza, najčešće je potrebno da se izrade zaštitne krunice na zubima koje su ujedno precizno dizajnirane da nose skeletiranu protezu. Ovakva priprema omogućava izradu atečmena koji su sakriveni ispod proteze, odlično drže protezu, a ne vide se kao što je to slučaj sa kukicama na klasičnim akrilatnim protezama.

Napomena: Ovi radovi se sastoje iz fiksnog dela, koji se ne skida – krunica ili mostova i pokretnog dela, proteze, koja se skida. Znači, svaki protetski rad koji se zove proteza je pokretan i skida se.

Prednosti u odnosu na klasične parcijalne proteze

Prednosti ovih radova u odnosu na klasične parcijalne proteze gde se zubi ne bruse su sledeće:

– Zubi su zaštićeni krunicama

– Ne postoje kukice koje su čest estetski nedostatak jer se vide

– Radovi su daleko gracilniji i ugodniji za nošenje

Radovi

Metalo-keramičke krune u gornjoj i donjoj vilici

Slučaj nedostatka bočnih zuba u gornjoj vilici. Most na frontalnim zubima i skeletirana proteza sa atečmenima i spojnicom preko nepca

Slučaj nedostatka većeg broja bočnih zuba u obe vilice. Mostovi sa atečmenima na prednjim zubima. U donjoj vilici klasična skeletirana proteza. U gornjoj vilici maksimalno redukovana proteza bez spojnice preko nepca

Slučaj nedostatka većeg broja zuba u gornjoj vilici- preostala samo dva gornja očnjaka. Teleskop krune od platinskog zlata i skeletirana proteza

Maksimalno redukovana gornja proteza sa samo 4 preostala zuba, nošena krunama i atečmenima

Gornja proteza nošena uz pomoć 4 teleskopske krune

Kombinovani radovi na zubima i implantatima

Dve krune, jedna na implantu, druga na zubu

Krunica na zubu i most na implantima

Desna strana krunice na zubima, leva strana krunice na implantima

Napred most na implantatima, nazad krunice na zubima

Maksimalno redukovana gornja proteza nošena uz pomoć dva preostala zuba povezana šinom i kuglom na implantatu

U gornjoj vilici: 

  • most na zubima napred
  • šine na implantatima levo
  • teleskop na implantatu desno

U donjoj vilici:

  • kugle na implantatima
  • totalna proteza
Scroll to Top