KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA

Za uspeh svakog stomatološkog tretmana, pre svega je neophodno pravilno odraditi dijagnostiku. Počev od pravilne dijagnostike slučaja i dobro osmišljenog plana terapije, u našoj ordinaciji ostvarujemo vrhunske rezultate u rešavanju Vaših stomatoloških problema.

 

Značaj dobre dijagnostike

Naša praksa je da, uz adekvatan pregled, svakom pacijentu  pružimo individualni pristup i podrobno i slikovito objašnjenje pre svake intervencije. Na taj način želimo da budete sigurni da ćemo Vam ponuditi  samo ono što je najbolje za zdravlje Vaših zuba.

U stomatološkoj ordinaciji dr Fedor Marijanski, vršimo sveobuhvatnu dijagnostiku koja podrazumeva sledeće postupke:

* Klinički pregled :

      – Pregled zuba i mekih tkiva

      – Analiza okluzije

* Parodontološki pregled

* RTG snimanje zuba i viličnih kostiju

* Analiza RTG snimaka

U našoj stomatološkoj ordinaciji, stručno i pouzdano otkrivamo sve Vaše dentalne probleme i pružamo najbolje rešenje za njih.

Scroll to Top