PARODONTOLOGIJA

Parodontologija je veoma važan segment našeg rada. Odnosi se na zdravlje desni i kosti oko zuba.

Skoro svaki drugi pacijent ima parodontološki problem, makar to bilo i prosto uklanjanje kamenca. U smislu očuvanja tkiva oko zuba rade se različiti parodontološki zahvati, od jednostavnog i dubinskog čišćenja oko zuba do operativnih zahvata u cilju nadoknade izgubljene kosti ili desni.

Koristimo isključivo proverene materijale koji su dugogodišnjim iskustvom pokazali dobre rezultate.

Oralna higijena

Oralna higijena je prvi i najvažniji postulat u stomatologiji i najbolje pokazuje koliko je stara poslovica „Bolje sprečiti nego lečiti“ zapravo istinita!

Važno je znati

Preduslov za dug vek implantata i protetskih radova je pravilna tehnika pranja zuba, te u našoj ordinaciji pacijenti svakodnevno dobijaju adekvatnu edukaciju od naših stomatologa.

Uklanjanje zubnog kamenca

Zubni kamenac je pojava koja je vrlo česta kod pacijenata, a stepen njegovog stvaranja razlikuje se od pacijenta do pacijenta.

Naslage zubnog kamenca oštećuju desni i zbog velikog prisustva bakterija dolazi do zapaljenja desni koje može uticati na gubitak kosti oko zuba. Kod nekih pacijenata je potrebno čišćenje zubnog kamenca na svaka tri meseca.

paradontologija-novi-sad

Parodontološki pregled

Nakon uklanjanja zubnog kamenca i smirivanja upale desni, radi se parodontološki pregled. Za to postoje posebni instrumenti – graduisane parodontološke sonde. Ovakav pregled odlučuje koji stepen parodontološkog tretmana ćemo preduzeti – od jednostavne dubinske kiretaže do režanj operacije sa regeneracijom nedostajuće kosti i desni oko zuba.

Isključivo tako se planira pravilan parodontološki tretman.

Zatvorena kiretaža

Ovo je često 1. korak u parodontalnoj terapiji i odnosi se na dubinsko čišćenje parodontalnih džepova oko zuba, uklanjanje sitnog kamenca, konkremenata i patološki izmenjenog mekog tkiva.

Radi se pod lokalnom anestezijom i nekada predstavlja definitivnu parodontalnu terapiju.

Režanj operacija (otvorena kiretaža)

Ova operacija se radi u slučajevima dubljih parodontoloških džepova. U slučaju dubokih vertikalnih koštanih defekata oko zuba, radi se popunjavanje tih defekata zamenom za kost, a u okviru te iste režanj operacije.

Pokrivanje ogoljenih vratova zuba (recesija)

Ogoljeni vratovi zuba mogu biti problem zbog velike osetljivosti zuba na razne nadražaje, posebno na hladno i često predstavljaju i estetski nedostatak ako su u vidljivoj zoni, npr. pri osmehu.

Ovde se koriste najrazličitije hirurške tehnike, od kojih neke zahtevaju transplantaciju gingivalnog tkiva koje se uzima sa nepca. Ovo se radi ne samo zbog osetljivosti i estetike, nego i zbog popravljanja kvaliteta desni oko zuba i sprečavanja njihovog daljeg povlačenja. Posebno je važno, ukoliko je potrebno, u preprotetskoj pripremi zuba pre brušenja i postavljanja krunica.

Radovi

Princip lečenja parodontopatije kada je indikovana operacija i izrada protetskog rada

Ukoliko zubi nisu indikovani za brušenje i izradu kruna, a moraju da se povežu i učvrste nakon operacije, to postižemo ugrađivanjem armature sa unutrašnje strane zuba i lepljenjem armature kompozitnim materijalima. Ovim se minimalno oštećuju zubi a statički efekat je isti kao da su zubi međusobno povezani krunicama.

Kod nekih pacijenata se pri smehu vide desni iznad zuba, što može predstavljati estetski nedostatak ukoliko desni nisu zdrave ili ako su na zubima urađene loše i neprecizne krune. Takođe, sam pacijent može biti nezadovoljan ukoliko mu se pri smehu vide vratovi zuba ili su mu zubi kratki. Ovaj estetski problem se uspešno rešava hirurškom intervencijom koja se zove „produženje kliničke krune zuba“ i podrazumeva uklanjanje dela desni i kosti sa vidljive strane zuba.

Slučaj pacijenta gde se ne radi o parodontalnoj bolesti, ali postoji visoka linija smeha i neproporcionalne dužine zuba u vratu.

Vertikalni koštani defekti oko zuba se mogu tokom operacije popuniti zamenicima za kost, čime se stimuliše stvaranje nove kosti oko zuba.

Često kod pacijenata srećemo ogoljene vratove zuba sa vidljive strane zuba. Ovakvi defekti se rešavaju transponovanjem mekog tkiva iz najbliže okoline na ogoljen koren ili presađivanjem tkiva sa nepca.

Slučaj pacijenta sa ogoljenim korenovima i defektom gleđne i korenske supstance na zubima 3 i 4 gore desno. Defekt gleđi je nadoknađen materijalom za plombiranje, a defekt korena je prokriven slobodnim transplantatom koji je uzet sa nepca.

Scroll to Top