Mika Uzelac

Srednju medicinsku školu završila je 1977. godine u Novom Sadu. Iste godine započela je svoj radni odnos u Domu zdravlja ,,Novi Sad”, gde je radila do 2006. godine.

Još iz vremena rada u Domu zdravlja, prva je i omiljena sestra i asistent dr Fedora. Od 2006. godine zaposlena je u ordinaciji ,,Dr Fedor Marijanski” na poslovima stomatološke sestre – tehničara.

mika-uzelac
Scroll to Top