Dr Nataša Jovanović

Rođena u Novom Sadu gde završava Srednju medicinsku školu ,,7. April”, smer zubni tehničar. Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završava 1999. godine. Zapošljava se u Domu zdravlja ,,Novi Sad”, gde u narednih 16 godina, uz veliku frekvenciju pacijenata unapređuje svoju praksu.

Usavršava se na brojnim kongresima i kursevima u zemlji i inostranstvu.

Uporedo sa državnom službom, od 2010. g. radi i u privatnoj stomatološkoj praksi.

Godine 2016. napušta Dom zdravlja i postaje stalni član našeg tima. Svojom sjajnom energijom uveliko doprinosi dobroj radnoj atmosferi ordinacije. Zovemo je jednostavno ,,Nataly”.

natasa-jovanovic
Scroll to Top