Dr Dragana Bambić

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za stomatologiju, 1985. godine. Nakon položenog državnog ispita, počinje sa radom u Domu zdravlja ,,Beočin”, a malo posle toga prelazi u Dom zdravlja ,,Novi Sad”.

Od 1999. godine svoj rad nastavlja u Stomatološkoj ordinaciji ,,Dr Fedor Marijanski”.

Specijalizaciju iz oblasti stomatološke protetike upisuje 2001. godine, te završava specijalistički ispit 2005. g. sa odličnom ocenom.

Usavršava se na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

I pored 30-godišnjeg radnog staža i dalje aktivno prati edukacije na kursevima, prateći nove trendove iz oblasti stomatološke protetike i opšte stomatologije.

dr dragana bambic
Scroll to Top